تاریخ : 1399/12/25

اعمال تمامی تخفیفات مرحله هفتم/بهمن 99


تمامی کالاهای مشمول تخفیف در سبد خرید مشتریان بروز رسانی شد.


به اطلاع کلیه مشتریان مرحله هفتم(بهمن 99) واگذاری تسهیلات لوازم خانگی و کالای دیجیتال  می رساند:

شرکت لیزینگ تمامی کالاهای مشمول تخفیف در سبد خرید مشتریان را بروز رسانی نمود.

مبلغ تخفیف اعمال شده بر مبنای درصد پیش پرداخت و میزان تسهیلات محاسبه (متناسب با درصد پیش پرداخت) و به مشتریان مسترد و مابقی از میزان تسهیلات آنها کسر گردیده است.

ورود به فروشگاه