خدمات لیزینگخدمات لیزینگ
معرفی شرکت :

تاریخچه شرکت :
   شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان از شرکتهای تابعه مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان است که در تاریخ 6/4/81 با شماره 188310 به ثبت رسیده است .

شرکت لیزینگ فرهنگیان

مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره :
   1 - عباسعلی غیاثی - رئیس هیات مدیره .
   2 - وحیدالله زنجانپور - نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل.
   3 - ابراهیم آقاخانی - عضو هیأت مدیره.


اهداف اصلی شرکت :
   1 - ارائه خدمات لیزینگ بهتر برای جلب رضایت بیشتر .
   2 - ارائه خدمات لیزینگ گسترده تر برای کسب درآمد بیشتر .

سیاست کلی شرکت :
   1 - اصلاح روابط اداری در جهت نظام مندی سیستم بمنظور افزایش رضایت مشتری .
   2 - شناسائی زمینه های تأمین منابع مالی بمنظور گسترش سرمایه گذاری در راستای افزایش دامنه خدمات .

محورهای برنامه راهبردی شرکت :
   1 - آگاهی و درک خواسته ها و نیازهای فرهنگیان و پیش بینی انتظارات آینده آنان .
   2 - طرح ریزی و برنامه ریزی در جهت دستیابی به اهداف لیزینگ برتر .
   3 - بهبود مستمر در جهت رسیدن به تعالی سازمانی .
   4 - تأمین منابع مالی و گسترش سرمایه گذاری در راستای تأمین اهداف شرکت .


 
 
صفحه اصلی  
 
مفاهیم لیزینگ  
 
خدمات  
 
ثبت نام اینترنتی  
 
درباره ما  
 
سوالات متداول  
 
ارتباط با ما  
 

موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان